10,000 Pace Jailer

(Starter Paint Set) 

 

 

Ahsa Ruyar

 

 

 

Ainoa

(Brookhurst Hobbies Figure)

  

 

Arcanic Thiefs

 

 

 

Brinkhz

(Resin) 

 

 

Cadwallon Knight

 

 

 

Cadwallon Militia

 

 

 

Cadwe Agitator

 

 

 

Cadwe Assassins

 

 

  

Cadwe Bandits

 

 

  

Cadwe Ferrets

 

 

  

Cadwe Minotaur Maid

 

 

  

Cadwe Undertaker 1

 

 

  

Cadwe Undertaker 2

 

 

  

Captain Kelian Durak

 

 

  

Carrache the Bomblayer

 

 

  

Crossbowman Deserter

 

 

 

 

 Cynwall Quarterstaffers

 

 

   

 Dog Handler

 

Duke of Cadwallon

(Resin)


Fire Support Goblin

 

  

   

Firebrand Ogre

 

  

  

 

Iraeme

(Resin)

 

  

Isabeau the Secret

 

 

 

Isabeau the Secret, 2nd Version